หลักภาษาไทย ม.1


เนื้อหาของหลักภาษาไทย ม.1

  1.ธรรมชาติภาษา

  2.การสร้างคำ

  3.ภาษาไทยที่มาจากภาษาอื่น

  4.ประโยคสื่อสาร

  5.ชนิดของคำไทย

  6.การใช้พจนานุกรม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร